chris koers

Koers Consultancy

Get Adobe Flash player

no-cure no-pay

 


James Martin & Associates is een ‘full service’ advocatenkantoor, met vestigingen op Aruba en Curacou, dat zich onder meer richt op commercieel advies, bedrijfsstructuren, vennootschapsrecht, bestuursrecht, strafrecht, arbeidsrecht en faillissementsrecht.Wij begeleiden bedrijfsovernames, luchtvaart(registratie), bedrijfsprocedures, geschilbeslechting /mediation, insolventie-trajecten, werknemers-reorganisaties, financieringsprocessen, etc. JMA en haar medewerkers zijn ervaren, deskundig en gedreven bij het behartigen van de belangen van onze klanten.

Onlangs heeft James Martin & Associates haar incassoafdeling uitgebreid met enkele ervaren advocaten. Een groot deel van onze advocaten was oorspronkelijk werkzaam in Nederland, doch kiest voor internationaal. Aruba is een uitstekende uitvalsbasis richting Latijns Amerika en de USA, terwijl men als advocaat werkzaam blijft binnen het Koninkrijk der Nederland. De incasso van grotere vorderingen vraagt om een voortvarende aanpak en harde procespraktijk, hetgeen onze kracht is. Meer en meer Nederlandse bedrijven kiezen ons kantoor voor rechtsbijstand. Goede rechtsbijstand is duur, als ondernemer realiseert James Martin & Associates zich dit terdege. Dit blijkt in de praktijk vaak een belemmering om uw recht te krijgen. Maar ondernemen is ook risico lopen. Anders dan in Aruba is het advocaten in Nederland niet toegestaan om werkzaamheden op basis van “no-cure no-fee”te verrichten. Vandaar dat wij speciaal voor Nederlandse bedrijven een “no cure, no fee” traject aanbieden. In samenwerking met James Martin & associates verzorgen wij de intake en inventarisatie van dossiers, waarna wij u in contact brengen met de advocaten van James Martin; zij zijn daarvoor periodiek in Nederland

 

Indien u een vordering heeft die minimaal euro 150.000 bedraagt, dan zijn er twee mogelijkheden via James Martin & Associates Ltd.

 

JMA wordt uw gemachtigde en wij zullen uw vordering zowel nationaal als internationaal proberen te incasseren. Honorarium te voldoen bij geslaagde incasso is 30%. U treedt op als procespartij bij de Rechtbank. De eenmalige kosten zijn € 1.995,00 te vermeerderen met eventueel verschuldigde BTW. Bij incasso van uw vordering brengen wij deze betaalde kosten in mindering op het honorarium.

 

Uw vordering wordt overgedragen aan een incasso entiteit De incassering geschiedt door ons. U draagt uw vordering in eigendom over aan een speciale entiteit, die vervolgens bij de Rechtbank als procespartij op gaat treden. U blijft buiten beeld en ontvangt 70% van de incasso-opbrengst. De eenmalige kosten bedragen ook nu € 1.995,00 te vermeerderen met de eventueel verschuldigde BTW of BBO. Bij incasso van uw vordering komen deze kosten echter in mindering op ons honorarium.

 

Vanuit fiscale overwegingen kan eigendomsoverdracht van uw vordering erg aantrekkelijk zijn, omdat u dan in overleg met de belastingdienst uw vordering reeds kunt afwaarderen terwijl deze normaliter nog niet als oninbaar zou kunnen worden betiteld. Dit kan bij het afronden van de jaarcijfers en de aangiften IB of Vpb aanzienlijk voordeel opleveren. Wij lichten dit graag aan u toe.

 

Voor meer informatie verwijs ik u naar http://www.jamesmartin-associates.nl/cms/wp-content/uploads/2014/10/JamesMartin_incasso_NL.pdf